Informace o nás

Jsme skupinka milovníků zvířat a přírody a snažíme se žít ve vzájemné toleranci s láskou a respektem ke všemu živému, co nás obklopuje :-)

 

Cílem projektu je nabídnout široké cílové skupině možnost jiné alternativy trávení volného času. Akce a kroužky pro děti a jejich rodiny  a plánované fungování kontaktního zvířecího koutku jako takového, podporují sounáležitost s komunitou, podporují neformální setkávání širší veřejnosti a nabízí zajímavou variantu trávení volného času. Aktivity Volnočasového přírodního centra "Pepíno" o.s. jsou zaměřeny na prohlubování povědomí o životním prostředí, péči a nauku o zvěři, na aktivní zapojení dětí všech věkových kategorií a také na sociální začleňování dětí a mládeže do kolektivu.

 

Mezi priority Volnočasového přírodního centra "Pepíno" o.s. patří mimo jiné i spolupráce s dalšími organizacemi jako např. Dům dětí a mládeže Český Krumlov,   Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory v regionu Českokrumlovsko a Kaplicko,   Rodinné centrum Krumlík Český Krumlov,    CPDM Český Krumlov o.s. ,    Rodinné centrum Budíček  o.s. Kaplice , KoCeRo o.p.s.,  Nízkprahové zařízení pro děti a mládež DEPO Kaplice a MOLO Velešín ...

 

Poděkování všem co podporují naši činnost

Pivovar EGGENBERG Český Krumlov

Společnost KOMAT

Autoškola Jan Vochozka junior

SPINO Soběslav

KoCeRo o.p.s.

a další sponzoři a dobrovolníci, díky kterým můžeme náš sen realizovat

 

 

Naši uživatelé

Naší cílovou skupinou jsou děti všech věkových kategorií a jejich rodiny, které se díky aktivitám našeho centra dostanou blíže k poznávání přírody a soužití se zvířátky v jejich přirozeném prostředí.